top of page
polyvagal ladderkopie_edited.webp

EMDR/ Traumaverwerking

Sinds 2020 begonnen met de opleiding, ben ik inmiddels Master Practitioner EMDR en geef ik ook emdr sessies om mensen door trauma('s) heen te helpen. 

 

Als wij wakker zijn regelen onze hogere hersendelen onze emoties en houden ze in bedwang. In onze slaap in de REM fase -als we dromen- hebben juist de emotionele delen van ons brein de regie (het brein staat tijdelijk open) en door het heen en weer bewegen van onze ogen tijdens dromen verwerken ze wat we zoal meemaken overdag. De amygdala, delen van onze hersenen, spelen een belangrijke rol bij het vormen en opslaan van herinneringen aan emotionele gebeurtenissen, ze onthouden gevoelsinformatie en zijn 'gespitst' op gevaar.

 

Bij Trauma of schokkende gebeurtenissen, raken de Amygdala knock out, andere breindelen nemen het over en zorgen dat je nog kan handelen alhoewel meestal in vertraging. Na afloop sta je ineens te trillen (emoties ontladen) en je kunt weer denken "waar is mijn telefoon". Maar soms klap je volledig dicht en ervaar je jezelf in shock, of gedeeltelijk want meestal kun je nog ergens heen lopen of bellen.

 

De techniek bij EMDR zet -net als in je slaap- de beide hersenhelften weer snel en beurtelings aan het werk, terwijl jij je focust op een duidelijk en NU nog beladen stukje van je trauma en zo behandelen we alle stukjes in een bepaalde volgorde in een paar sessies, totdat de lading er zo van gezakt is dat je er in het hier en nu geen last meer van hebt.

 

Je bent welkom voor een kennismakingssessie, waarin we samen bekijken of jij in aanmerking komt voor deze therapie. Soms kan het nodig zijn dat je eerst wat stabilisatie-sessies van mij krijgt. Soms kan het zijn dat ik je moet doorverwijzen en dat de EMDR bij mij niet kan. Maar dat kunnen we pas bespreken en helder krijgen na een kennismakingssessie. Ik zal je verwijzen mocht je niet door mij geholpen kunnen worden. 

 

Sessies kosten 75 euro per uur, waarbij de kennismakingssessie 1 uur in beslag neemt en de EMDR sessies zo'n 2 uur. Meer dan 2 uur breng ik niet in rekening. Wel spreken we altijd al 3 keer af als we gaan starten met EMDR, met steeds een week ertussen niet. Dus 6 weken vooruit plannen wij 3 afspraken.

 

Vaak is dan niet veel meer nodig.

bottom of page